Artikelen

Jan Ruigrok heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder vooral veel artikelen en boeken gericht op het onderwijs. Een reactie die hij vaak krijgt, is dat de publicaties praktisch zijn. Dat is ongetwijfeld ook te danken aan al die mensen met wie hij in al die jaren heeft gewerkt en die zo met hun verhalen hebben meegeschreven.

Pestverbanden

Een illustratief artikel over hoe met een mix van herstelrecht en provocatieve begeleiding een ernstige situatie van pesten wordt opgepakt.

Pesten: een herstelgerichte visie

Dit artikel kijk t naar wangedrag zoals pesten vanuit de ideeën van herstel gericht werken, een visie op omgaan met leerlingen die hen optimale invloed en verantwoordelijkheid geeft, binnen de door de school aangegeven kaders.

Leerlingbegeleiding, dansen tussen prins en kikker

Ook begeleiders kennen een binnenwereld en een buitenwereld. Enerzijds is er de aanpassing aan wat er van je verlangd wordt; het is de kant van het doen en denken. Anderzijds is er de binnenwereld, die van het zijn, het voelen en het in contact staan met jezelf. Een ambachtelijke begeleider kent beide kanten en is in staat bent beide op het juiste moment in te zetten in te zetten. Dit artikel verkent deze twee werelden.