Artikelen

Jan Ruigrok is een verteller. Dat vind je terug in zin vele artikelen en boeken op het gebied van onderwijs. Een veelgehoorde reactie is dat zijn publicaties herkenbaar en praktisch zijn. Dat is zeker ook te danken aan al die mensen met wie hij in al die jaren heeft gewerkt en die zo met hun verhalen hebben meegeschreven.

Pestverbanden

Een illustratief artikel over hoe met een mix van herstelrecht en provocatieve begeleiding een ernstige situatie van pesten wordt opgepakt.

Pesten: een herstelgerichte visie

Dit artikel kijk t naar wangedrag zoals pesten vanuit de ideeën van herstel gericht werken, een visie op omgaan met leerlingen die hen optimale invloed en verantwoordelijkheid geeft, binnen de door de school aangegeven kaders.

Leerlingbegeleiding, dansen tussen prins en kikker

Ook begeleiders kennen een binnenwereld en een buitenwereld. Enerzijds is er de aanpassing aan wat er van je verlangd wordt; het is de kant van het doen en denken. Anderzijds is er de binnenwereld, die van het zijn, het voelen en het in contact staan met jezelf. Een ambachtelijke begeleider kent beide kanten en is in staat bent beide op het juiste moment in te zetten in te zetten. Dit artikel verkent deze twee werelden.

De wet van de zwetende ruggen

Kent u de wet van de zwetende ruggen? Het principe ervan is simpel: hoe minder de leerling doet, hoe harder de leraar gaat werken. Leerlingen kennen de wet van der zwetende ruggen beter dan wie dan ook en sinds mensenheugenis slagen zij er in hem verborgen te houden voor leraren en andere pedagoochelaars. Leerlingen die later leraar worden, vergeten hem zodra ze hun plaats ín de klas verruilen voor die ervóór.
Zwetende ruggen is een artikel over provocatieve pedgogiek.