Meld u hier aan op onze Digitale Nieuwsbrief!
Meld u hier aan op onze Digitale Nieuwsbrief!

Trainingsaanbod Rigardus

Volop leren, uitwisselen, samenwerken Ʃn plezier zijn basisingrediƫnten voor de trainingen van Rigardus. U werkt in groepen tot 18 personen onder leiding van Jan Ruigrok.

Trainingen:

De Kleine Uitdager (1 dag)

Data N.t.b.
Beschrijving   Op deze workshop die wordt verzorgd door Jan Ruigrok en Karen Wolthuis vier je het feestje dat provocatieve begeleiding heet. Je verlaat de gebaande coachings- en begeleidingspaden en je verdwaalt in het bos van onverwachte interventies en avonturen. Je leert en ervaart hoe provocatieve begeleiding je snel brengt tot waar het werkelijk omgaat, waarbij ook nog eens jouw werkplezier een aantal malen in het kwadraat  toeneemt  
Voor wie bedoeld ieder die dit aandurft
Info sbu of accreditatie
Locatie(s) Utrecht of omgeving
Kosten € 395,00
Inclusief boek
Inschrijven via Inschrijfformulier

Workshop De Uitdager (2 dagen)

Data 22 mei 2019, 6 juni 2019 (Utrecht of omgeving)
Beschrijving   Karen Walthuis en Jan Ruigrok geven samen deze workshop provocatieve begeleiding die leidt tot nog meer plezier in coachen, veel te hoge effectiviteit, acceptatie van jouw en andermans gekkigheid, activering van je duistere kanten, onorthodoxe interventies, meer intuïtie en speelsheid. Kortom: coaching als één grote flow!  
Voor wie bedoeld ieder die dit aandurft
Info sbu of accreditatie
Locatie(s) Utrecht of omgeving
Kosten € 790,00
Inclusief boek
Inschrijven via Inschrijfformulier

De kracht van Cirkels (2 dagen)

Data N.t.b.
Beschrijving   Cirkelgesprekken bieden de mogelijkheid op een gestructureerde manier de meest uiteenlopende zaken te bespreken in groepen van 2 tot 40 personen; leerlingen, teamleden, ouders en andere betrokkenen. Ze worden ingezet bij het bespreken van de dagelijkse gang van zaken tot heftige incidenten, calamiteiten en verliessituaties. Op deze training leer je cirkels voor te bereiden en uit te voeren en daarmee de kracht van de groepen te mobiliseren.  
Voor wie bedoeld onderwijsprofesionals
Info sbu of accreditatie
Locatie(s) Rotterdam
Kosten € 490,00
Inclusief boek werkmateriaal
Inschrijven via Inschrijfformulier

Herstelgericht Pestmanagement (3 dagen)

Data N.t.b.
Beschrijving Pesten is niet te stoppen, gelukkig is de energie die daarbij vrijkomt wel een constructieve kant op te sturen. Dit komt omdat met de behoeften van waaruit leerlngen pesten, meestal niets mis mee is. Hoe laat je leerlingen hun behoeften op een manier vervullen waar iedereen beter van wordt? Pesten is vaak een signaal dat er meer aan de hand is, op school of thuis; het meewegen van die oorzaak is voorwaarde om de energie de goede kant op te sturen. En daarbij: als leerlingen in een veilige omgeving leren om te gaan met pesten hebben zij, en hun omgeving, daar hun hele leven profijt van. Wat niet wegneemt dat pesten enorme schade kan aanrichten; hoe steun je leerlingen daarin en help je die schade zodanig te herstellen dat mensen er beter en sterker uitkomen? Op deze training krijgen de deelnemers instrumenten en leren zij vaardigheden waarmee zij pesten en de gevolgen ervan op een herstelgerichte manier kunnen managen. Ze leveren daarmee een bijdrage aan een gezonder en veiliger schoolklimaat.        
Voor wie bedoeld Onderwijsbegeleiders
Info sbu of accreditatie 27 SBU
Locatie(s)
Kosten € 690,00
Inclusief boek handboek Alles Over Pesten (Ruigrok)
Inschrijven via Inschrijfformulier

Trainer Faalkracht en Sociale Vaardigheden (4 dagen)

Data N.t.b.
Beschrijving Deze training leidt experts op die leerlingen leren hun faalangst om te zetten in Faalkracht: het ontwikkelen van moed die er voor nodig is uitdagingen aan te gaan en daarin recht door zee en soms met vallen en opstaan je weg te vinden. Daarnaast ondersteunen zij leerlingen die stevigheid willen ontwikkelen in contacten met anderen. De experts zijn in staat leerlingen te diagnosticeren die baat hebben bij een training. Zij kunnen die opzetten en uitvoeren waarmee de leerlingen grote stappen in de richting van persoonlijke groei zetten.
Voor wie bedoeld Mentoren, leraren, begeleiders die zich willen ontwikkelentot expert op het gebed van faalangst en sociale vaardigheden
Info sbu of accreditatie
Locatie(s) Rotterdam
Kosten € 875,00
Inclusief boek handboek faalangsttraining (Nieuwenbroek & Ruigrok)
Inschrijven via Inschrijfformulier

Coördinator Herstelrecht (4 dagen)

Data 1 april 2019, 9 april 2019, 17 april 2019, 25 april 2019 (Rotterdam)
15 april 2019, 16 april 2019, 8 mei 2019, 9 mei 2019 (Twijzelerheide)
12 oktober 2019, 20 november 2019, 28 november 2019, 6 december 2019 (Utrecht of omgeving)
Beschrijving Herstelgericht werken creëert een schoolklimaat waarbinnen op alle lagen in de school (of instelling) conflicten worden voorkomen en aangepakt op een manier die enkel winnaars oplevert. Bij conflicten en wangedrag kan een school op de stoel van Rechter of op die van Dorpsoudste plaatsnemen. De Rechter kijkt welke regels overtreden zijn, wie dat hebben gedaan en welke straf moet volgen. De Dorpsoudste kijkt wat er is gebeurd en wie daar schade van hebben ondervonden. Hij brengt de betrokkenen bij elkaar en laat hen in overleg zelf de schade herstellen. Slachtoffers worden gehoord en daders herwinnen een volwaardige plek in de school. Deze training leidt specialisten op die in school Herstelrecht vorm en inhoud geven en daarmee een verbindende factor zijn. 
Voor wie bedoeld Teamleiders, mentoren en begeleiders op scholen in instellingen
Info sbu of accreditatie 36 SBU
Locatie(s) Rotterdam, Twijzelerheide, Utrecht of omgeving
Kosten € 875,00
Inclusief boek Handboek Herstelrecht in het Onderwijs (Oostrik en Ruigrok) en Respect aan de basis (Oostrik)
Inschrijven via Inschrijfformulier

Provocatieve Begeleiding (3 dagen)

Data N.t.b.
Beschrijving Provocatieve Begeleiding is een onorthodoxe manier van begeleiding die humor en verwarring inzet om leerlingen, ouders en collega’s te bereiken. En dat terwijl de begeleider genietend achterover zit en de ander het werk laat doen. De filosofie erachter is simpel: wie een ezel vooruit wilt krijgen, trekt hem aan zijn start! Zolang dat met een warm en liefdevol hart gebeurt, wordt iedereen er beter en vrolijker van. De provocatieve aanpak maakt je sterker in de klas, bij groepstrainingen, individuele begeleiding en zeker ook in contact met collega’s.
Voor wie bedoeld Iedereen in het onderwijs die het aandurft zich aan zijn staart te laten trekken.
Info sbu of accreditatie 27 SBU
Locatie(s)
Kosten € 1095,00
Inclusief boek het boek Provocatieve Leerlingbegeleiding (Ruigrok)
Inschrijven via Inschrijfformulier

Werken met non-contracten (1 dag)

Data N.t.b.
Beschrijving Non-contracten zijn afspraken die leerlingen, daarbij geholpen door hun begeleider, met zichzelf maken om lastig gedrag om te zetten in gedrag waar iedereen beter van wordt. Gekeken wordt hoe de leerling datgene wat hij nu op een onhandige of schadelijke manier probeert te bereiken op een leuke, op groeigerichte manier tot stand kan brengen. Non-contracten kunnen worden afgesloten met leerlingen zowel als groepen. Creativiteit, samenwerking en groei zijn kernwoorden. Na deze dag zijn de deelnemers in staat non-contracten af te sluiten met individuen en groepen leerlingen. De training vindt plaats in samenwerking met ECHO, het Expertisecentrum Herstlrecht in het Onderwijs. zie: www.herstelrechtinhetonderwijs.nl    
Voor wie bedoeld mentoren, begeleiders
Info sbu of accreditatie 9 SBU
Locatie(s)
Kosten € 210,00
Inclusief boek het boek ‘ In plaats van schorsen’ van Jan Ruigrok en Hans Oostrik.
Inschrijven via Inschrijfformulier